Zakres usług:

SEO/SEM – E-mail marketing – Usability – Content marketing – Social media – Badania – Afiliacje

Od 2012 roku Internet Designers należy do Grupy Unity.

Internet Designers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000164965, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł,
NIP 894-27-42-467, REGON 932848740